สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย -  วันที่ 31 มี.ค. 2563 เวลา 17:10 น.

ปรเมศวร์ แนะหลักคิดด้านกฎหมาย ผนวกหลักการสหกรณ์ แก้ปัญหา ปากท้องสมาชิกในช่วงวิกฤตโควิด 19

สสท.ผลักดันแนวคิด ช่วยเหลือสมาชิก สหกรณ์ แบบเพื่อนช่วยเพื่อน ไม่มุ่งเน้นกำไร เพื่อให้ผ่านวิกฤติโค...

โดย -  วันที่ 30 มี.ค. 2563 เวลา 08:45 น.

สสท. ได้ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส Covid-19

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) ได้ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส Covid-19 โดยขอความร่วมมือจากสำนักงานเขตดุสิดในการจัดส่งเจ้าหน้าที่มาฉีดพ่นน้ำยาฆ่าบริเวณภายในและภายนอกอาคารศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส ...

โดย -  วันที่ 27 มี.ค. 2563 เวลา 16:51 น.

เพื่อนห่วงเพื่อน

สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำกัด โดยคุณศิริวรรณ ปัญญาธรรม ผู้จัดการ ส่งมอบแอลกอฮอล์ล้างมือแทนความห่วงใย ...

โดย -  วันที่ 24 มี.ค. 2563 เวลา 10:37 น.

ปรเมศวร์ วอนภาครัฐควรผ่อนปรนหนี้เผื่อสงสัยจะสูญหลังเกิดโควิด 19

สสท.live สด ชี้แจงการทำงาน วางมาตรการใหม่ทั้งระบบ เราจะผ่าน โควิด 19 ไปด้วยกัน วางกรอบเผยแพร่ความรู้ผ่านโลกออนไลน์ ...

โดย -  วันที่ 16 มี.ค. 2563 เวลา 10:13 น.

สส.ชสอ. เปิดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 โชว์ผลงาน จ่ายเงินสงเคราะห์ศพ 8,953 ล้าน

เมื่อวันที่ 14 มี.ค. นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญสามัญประจำปี ...

โดย -  วันที่ 12 มี.ค. 2563 เวลา 18:23 น.

​สสท. ร่วมงานครบรอบ 60 ปี แห่งการก่อตั้ง สอ.ครูเชียงใหม่

วันที่ 12 มีนาคม 2563 นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการฯ พร้อมด้วย ดร.ปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการ ...

โดย -  วันที่ 12 มี.ค. 2563 เวลา 13:32 น.

ประชุมการจัดตั้งสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว

นายนพดล วรมานะกุล รองประธาน สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศ ร่วมประชุมการจัดตั้งสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว ...

โดย -  วันที่ 11 มี.ค. 2563 เวลา 15:18 น.

ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาผลกระทบของร่างนายทะเบียน ฯ

ดร.ปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย นายธีรุตม์ ชูช่วย หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล ...

โดย -  วันที่ 10 มี.ค. 2563 เวลา 15:16 น.

สหกรณ์การเกษตรยางชุมน้อย พบประธาน สสท.หารือปัญหาเรื่องกฏหมาย

สหกรณ์การเกษตรยางชุมน้อย จำกัด เข้าพบ นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธาน สสท. ผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการ ...

โดย -  วันที่ 10 มี.ค. 2563 เวลา 15:08 น.

ประธานฯสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมหลักสูตร "การจัดทำบัญชีสหกรณ์" รุ่นที่ 1

นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานฯสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมหลักสูตร "การจัดทำบัญชีสหกรณ์" ...