สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

โดย -  วันที่ 03 เม.ย. 2563 เวลา 19:30 น.

ปรเมศวร์ ชวนปันผล 4 บาท ช่วงโควิด19 วอนรัฐผ่อนผันหนี้เผื่อสงสัยจะสูญ ต่อลมหายใจสหกรณ์ดำเนินงานได้

สสท.จัดคุยข่าวผ่าน FACEBOOK LIVE (ชมคลิป) ทำหน้าที่สะท้อนปัญหาขบวนการสหกรณ์สู่การแก้ไขทั้งระบบ วิงวอน ...

โดย -  วันที่ 20 มี.ค. 2563 เวลา 15:41 น.

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุดที่ 25 ครั้งที่ 7/2563

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ได้มีจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุดที่ 25 ครั้งที่ ...

โดย -  วันที่ 16 มี.ค. 2563 เวลา 15:12 น.

สสท.จัดอบรมการเจรจาต่อรองและติดตามหนี้ค้างชำระ รุ่นที่ 1

สสท.จัดอบรมการเจรจาต่อรองและติดตามหนี้ค้างชำระ รุ่นที่ 1 (16 มีนาคม 2563) สถาบันพิทยาลงกรณ์ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ...

โดย -  วันที่ 13 มี.ค. 2563 เวลา 14:58 น.

ประชุมการจัดตั้งสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา

นายนพดล วรมานะกุล รองประธาน สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศ ร่วมประชุมการจัดตั้งสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ...

โดย -  วันที่ 12 มี.ค. 2563 เวลา 17:24 น.

สสท. จัดอบรมหลักสูตร "การจัดทำบัญชีสหกรณ์" รุ่นที่ 1

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) จัดอบรมหลักสูตร "การจัดทำบัญชีสหกรณ์" รุ่นที่ 1 ซึ่งจัดอบรมตั้งแต่วันที่ ...

โดย -  วันที่ 12 มี.ค. 2563 เวลา 16:39 น.

สสท. ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครบรอบ 68 ปี

นายวิจิตร จะโรจร รองผู้อำนวยการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) พร้อมด้วยนางสาวอรนุช กันภัย รองผู้อำนวยการ ...

โดย -  วันที่ 10 มี.ค. 2563 เวลา 10:51 น.

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสหกรณ์ ครั้งที่ 5/2563

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสหกรณ์ ครั้งที่ 5/2563 วันที่ 10 มีนาคม 2563 นายนพดล วรมานะกุล ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาสหกรณ์ ...

โดย -  วันที่ 09 มี.ค. 2563 เวลา 14:00 น.

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 5/2653

นางมณีพรรณ โคตรบุตร (รองประธาน สสท.) เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสหกรณ์ (ในคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์ฯ ...

โดย -  วันที่ 03 มี.ค. 2563 เวลา 13:00 น.

โครงการ สสท. พบขบวนการสหกรณ์ 4 ภาค ภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช

(3 มีนาคม 2563) นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานคณะกรรมการดำเนินการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สส...

โดย -  วันที่ 03 ก.พ. 2563 เวลา 13:24 น.

ปธ.สสท. เป็นวิทยากรบรรยาย "เกณฑ์กำกับสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยน"

วันที่ 11 ตุลาคม 2562 นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานฯ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) เป็นวิทยากรบรรยายใน ...