สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

สอ.ศธ.วางพุ่มสักการะพระอนุสาวรีย์พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ "107 ปี สหกรณ์ไทย” และ "วันสหกรณ์แห่งช

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 03 มี.ค. 2566 เวลา 11:09 น.
 149
UploadImage

สอ.ศธ.วางพุ่มสักการะพระอนุสาวรีย์พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ "107 ปี สหกรณ์ไทย” และ "วันสหกรณ์แห่งชาติ”
 
                    นายเชาว์เลิศ ขวัญเมือง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด (สอ.ศธ.) เข้าวางพุ่มสักการะพระอนุสาวรีย์พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย และร่วมงานตลาดสหกรณ์เพื่อชุมชน เนื่องในโอกาสครบรอบ "107 ปี สหกรณ์ไทย” และ "วันสหกรณ์แห่งชาติ” พร้อมด้วยนายพูลลาภ อินทรนัฏ รองประธานกรรมการ นายอดุลย์ ช้วนรักธรรม กรรมการและเหรัญญิก นายเมธา อุทัยพยัคฆ์ กรรมการและเลขานุการ นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง ผู้จัดการ และนางสมจิตร ธัมวิสุทธิวรากร รองผู้จัดการ ร่วมพิธีบริเวณพระอนุสาวรีย์พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ "พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย" และเป็นการแสดงถึงความรู้รักสามัคคีและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของขบวนการสหกรณ์ไทย ตลอดจนเป็นการเผยแพร่ระบบสหกรณ์ให้แพร่หลายยิ่งขึ้น เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ถนนพิชัย กรุงเทพมหานคร
 
                                                                                                                                                                                                                          สุภกร ชาญศิริวิริยกุล
                                                                               สรุป/เรียบเรียง
 
                                                                                                                                                                             
 
UploadImage


UploadImage


UploadImage


UploadImage


UploadImage


UploadImage


UploadImage


UploadImage