สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

สมาคมเศรษฐศาสตร์สหกรณ์แห่งประเทศไทย จัดประชุมทางวิชาการ "การขับเคลื่อนแผนพัฒนาสหกรณ์ ฉบับที่ 5 มุ่งสู่การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมในขบวนการสหกรณ์อย่างไร

โดย นางสาวจุรีรัตน์ กาญจนดี
 วันที่ 11 ม.ค. 2566 เวลา 15:43 น.
 87
UploadImage

สมาคมเศรษฐศาสตร์สหกรณ์แห่งประเทศไทย
จัดประชุมทางวิชาการ "การขับเคลื่อนแผนพัฒนาสหกรณ์ ฉบับที่ 5 มุ่งสู่การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมในขบวนการสหกรณ์อย่างไร”

 
สมาคมเศรษฐศาสตร์สหกรณ์แห่งประเทศไทย จัดประชุมทางวิชาการ "การขับเคลื่อนแผนพัฒนาสหกรณ์ ฉบับที่ 5 มุ่งสู่การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมในขบวนการสหกรณ์อย่างไร” ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว โฮเต็ล & คอนเว็นชั่น เซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
โดยมีวิทยากร
1. นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
2. คุณบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ ประธานร่างแผนพัฒนาการสหกรณ์ฉบับที่ 5 และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คพช.
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ จรรยาสุภาพ นายกสมาคมเศรษฐศาสตร์สหกรณ์แห่งประเทศไทย และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คพช.
4. ผู้แทนชุมนุมสหกรณ์ระดับชาติ
5. สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ค่าลงทะเบียน 500 บาท สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์ที่ https://www.CEST2547.com โดยลงทะเบียนสมัครพร้อมส่งหลักฐานการโอนเงิน ภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 โดยสมาคมฯ จะออกใบเสร็จค่าลงทะเบียน เพื่อนำไปเบิกจ่ายต้นสังกัดต่อไป
โอนเงินค่าสมัครเข้าบัญชี “สมาคมเศรษฐศาสตร์สหกรณ์แห่งประเทศไทย บริเวณคณะธุรกิจการเกษตร” ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาแม่โจ้ บัญชีออมทรัพย์ หมายเลขบัญชี 596-266655-2 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ผศ.ดร.พิมพ์ชนก สังข์แก้ว Tel:090-8931677
Line ID : Ajarning ลงทะเบียนได้ที่นี่ https://forms.gle/cgMNaQagnPtg9SLS8