สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

สสท.ร่วมยินดี ธ.ก.ส.ก้าวสู่ปีที่ 57

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 01 พ.ย. 2565 เวลา 11:39 น.
 91
UploadImage

สสท.ร่วมยินดี ธ.ก.ส.ก้าวสู่ปีที่ 57

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) โดยนายปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการ มอบให้ นางสาวอรนุช กันภัย รองผู้อำนวยการ สายงานบริหาร ร่วมกิจกรรมงานครบรอบวันสถาปนาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ก้าวสู่ปีที่ 57 โดยได้เข้าร่วมแสดงความยินดี และร่วมบริจาคเงินให้แก่ ศิริราชมูลนิธิ เพื่อสมทบทุนก่อสร้างอาคารและการจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์สำหรับ "ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ" ณ บริเวณโถงชั้น 2 อาคารทาวเวอร์ ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage