สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

สสท. ข้ามโขง จับมือ กระทรวงเกษตรและป่าไม้ สปป.ลาว เตรียมจัดตั้ง “องค์การสหกรณ์สูงสุดใน สปป.ลาว”

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา
 วันที่ 27 ต.ค. 2565 เวลา 05:23 น.
 134
UploadImage

สสท. ข้ามโขง
จับมือ กระทรวงเกษตรและป่าไม้ สปป.ลาว
เตรียมจัดตั้ง “องค์การสหกรณ์สูงสุดใน สปป.ลาว”
 ........

(26 ตุลาคม 2565) นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการดำเนินการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) พร้อมด้วย นายปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการ และคณะเจ้าหน้าที่ สสท. เดินทางไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เพื่อเข้าร่วมการประชุมระดับชาติ ว่าด้วย การจัดตั้งองค์การสหกรณ์สูงสุดใน สปป.ลาว และเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “บทบาทหน้าที่ของสันนิบาตสหกรณ์กับการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ในประเทศไทย” เพื่อเป็นแนวทางในการก่อตั้งองค์การสหกรณ์สูงสุดใน สปป.ลาว ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมกสิกรรมและสหกรณ์ กระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ ณ ศูนย์ฝึกอบรมลาว-เกาหลี (Lao-Korea Training Center) นครเวียงจันทร์ ประเทศ สปป. ลาว ระหว่างวันที่ 26 - 27 ตุลาคม 2565
 
ในการนี้ มีท่านสมซัย สีซานน หัวหน้ากรมส่งเสริมกสิกรรมและสหกรณ์ เป็นผู้กล่าวเปิดการประชุม และท่านสุวัน นามวงค์ หัวหน้าแผนกส่งเสริมกลุ่มสหกรณ์และกองทุน นำเสนอขบวนการสหกรณ์ในประเทศ สปป. ลาว (DAEC to present about Cooperative movement in Laos)
 
อนึ่งการประชุมดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 75 คน ประกอบด้วย ข้าราชการระดับสูง จากกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ กรมส่งเสริมกสิกรรมและสหกรณ์ สปป.ลาว จำนวน 20 คน คณะผู้ก่อตั้งสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศ สปป. ลาว จำนวน 15 คน ประธาน/กรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ (ที่คัดเลือกโดยกรมส่งเสริมกสิกรรมและสหกรณ์ สปป.ลาว) จำนวน 35 คน ผู้ประสานงาน DGRV ประเทศเยอรมัน จำนวน 5 คน
 
นายปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการ สสท. นำเสนอขบวนการสหกรณ์ในประเทศไทย (presentation about Cooperative Movement in Thailand) และบทบาทหน้าที่สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยกับการพัฒนาสหกรณ์ในประเทศไทย (presentation about experience on CLT Development and responsibilities of CLT) ต่อที่ประชุม
 
หลังการประชุม นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม กล่าวว่า “กรมส่งเสริมกสิกรรมและสหกรณ์ กระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ สปป. ลาว ได้กำหนดแผนงานและแนวทางการจัดตั้งองค์กรสูงสุดของสหกรณ์ในประเทศ สปป. ลาว (Apex Organization) โดยใช้สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยเป็นต้นแบบ (Model) และได้นำคณะข้าราชการระดับสูงและผู้นำสหกรณ์เดินทางมาศึกษาดูงานเกี่ยวบทบาทหน้าที่ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยและกรมส่งเสริมสหกรณ์กับการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ไทย รวมทั้งศึกษาดูงานสหกรณ์ในจังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 23 – 26 สิงหาคม 2565 และผู้อำนวยการสันนิบาตสหกรณ์ฯ เดินทางไปให้การต้อนรับและบรรยายสรุปแก่คณะดังกล่าว ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด ในวันที่ 24 สิงหาคม 2565 ต่อมา กรมส่งเสริมกสิกรรมและสหกรณ์ กระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ สปป. ลาว ร่วมกับชุมนุมสหกรณ์ไรไฟเซ่นแห่งประเทศเยอรมัน (DGRV) กำหนดจัดประชุมระดับชาติ ว่าด้วย การพัฒนาสหกรณ์และการจัดตั้งองค์การสหกรณ์สูงสุดใน สปป. ลาว ในครั้งนี้ จึงเชิญสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เข้าร่วมการประชุมและเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “บทบาทหน้าที่ของสันนิบาตสหกรณ์กับการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ในประเทศไทย” เพื่อเป็นแนวทางในการก่อตั้งองค์การสหกรณ์สูงสุดใน สปป. ลาว ต่อไป”
นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม กล่าวต่อว่า “ขบวนการสหกรณ์ใน สปป.ลาว น่าสนใจอย่างยิ่ง เพราะถึงแม้ว่าจะยังไม่เข้มแข็งในแง่การเชื่อมโยงเครือข่าย แต่ระบบในสหกรณ์มีหลายสิ่งเป็นจุดแข็ง ซึ่งบางจุดเราสามารถนำไปเป็นตัวอย่างในการพัฒนาระบบสหกรณ์ในประเทศไทยได้ ในการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ทางฝ่าย สปป.ลาว ก็รู้สึกยินดีที่เราได้มาแนะนำบทบาท หน้าที่ของ สสท. ในการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ในประเทศไทย ซึ่งเขาจะเอาไปเป็นแบบอย่างในการพัฒนาและจัดตั้งองค์กรระดับสูงของขบวนการสหกรณ์ใน สปป.ลาว ต่อไป”
 
“ใน สปป. ลาว ซึ่ง "สหกรณ์กสิกรรม" ที่ได้ไปเยี่ยมชม เขามีหลายเรื่องที่น่าสนใจ มีวินัย มีความคิด ทั่งที่ยังไม่มีกฎหมายสหกรณ์ แต่มีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์และกสิกรรม ทำหน้าที่ในการส่งเสริมจริงๆ สหกรณ์เขามีอิสระตามหลักการ เริ่มสร้างความมั่นคงยั่งยืนให้ "สมาชิก" ที่เป็น "ครอบครัว" มิใช่แค่ "บุคคล" น่าสนใจมาก สสท.ขอขอบคุณ Mr.Holger Grages Director DGRV Project Office Laos ที่มาช่วยพัฒนาสหกรณ์ใน สปป. ลาว แล้วเราได้ตกลงกับ DGRV นอกรอบว่า เราจะร่วมกันมือพัฒนาสหกรณ์ในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงนี้ร่วมกัน เพื่อให้เศรษฐกิจฐานรากไปด้วยกัน "ไม่ทิ้งสหกรณ์ใดไว้ข้างหลัง" และขอขอบใจหลายๆ เด้อสำหรับแฟนคลับชาวลาวที่มาทักทายกันอย่างเป็นกันเอง”นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม กล่าวปิดท้าย
 
               อนึ่ง ในวันที่ 25 ตุลาคม 2565 นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานฯ สสท. พร้อมคณะได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินกิจการของสหกรณ์กสิกรรมบ้านแจ้ง และสหกรณ์กสิกรรมอินทรีย์บ้านทุ่งมั่ง เพื่อศึกษาเรียนรู้และให้คำปรึกษาแก่สหกรณ์ทั้งสอง
 
 

 

UploadImageUploadImage

รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=CLTCOOPNEWS&set=a.526039736198569