สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

ประธาน สสท.ให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 21 จำกัด

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา
 วันที่ 22 ก.ย. 2565 เวลา 19:22 น.
 57
UploadImage

ประธาน สสท.ให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย
สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 21 จำกัด
……………………
 
 
(22 กันยายน 2565) นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการดำเนินการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) พร้อมด้วยนายวิจิตร จะโรจร รองผู้อำนวยการ สสท. นายธีรุตม์ ชูช่วย หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคลและนิติกร รักษาการหัวหน้าสำนักที่ปรึกษาและช่วยเหลือสหกรณ์ทางกฎหมาย ได้เยี่ยมชมการดำเนินการดำเนินกิจการและให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายแก่สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 21 จำกัด จังหวัดอุบลราชธานี


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage