สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

สอ.ศธ.ร่วมงานพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 15 ส.ค. 2565 เวลา 10:17 น.
 79
UploadImage

สอ.ศธ.ร่วมงานพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

 
นางสมจิตร ธัมวิสุทธิวรากร รองผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด (สอ.ศธ.) นางกฤษณา ยืนยง ผู้ตรวจสอบภายใน นางนพมาศ แก้วแหยม หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป นางสาวศุภนุช กรแก้ว หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อฯ นางมยุรีย์ ทองมูล หัวหน้าฝ่ายการเงิน และนายกฤษดา บัวหิรัญ เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และตักบาตร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ สนามหญ้าหน้ากระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage
สรุป/เรียบเรียง
สุภกร ชาญศิริวิริยกุล