สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ปฏิทินกิจกรรม

โดย -  วันที่ 23 มิ.ย. 2563 เวลา 00:00 น.

การเจรจาต่อรองและติดตามหนี้ค้างชำระ รุ่นที่ 2

คำอธิบาย:การเจรจาต่อรองและติดตามหนี้ค้างชำระ รุ่นที่ 2 (ดาวโหลดรายละเอียดและใบสมัคร คลิก) ระหว่างวันที่ ...

โดย -  วันที่ 01 มิ.ย. 2563 เวลา 00:00 น.

“กฎหมายเพื่อการบริหารงานสหกรณ์” รุ่นที่ 5

หลักสูตรฝึกอบรม นิติกร ทนายความ และผู้ที่เกี่ยวข้องในงานกฎหมายสหกรณ์ หลักสูตร “กฎหมายเพื่อการบริหารงานสหกรณ์” ...

โดย -  วันที่ 25 พ.ค. 2563 เวลา 00:00 น.

การจัดทำบัญชีสหกรณ์ รุ่นที่ 2

การจัดทำบัญชีสหกรณ์ รุ่นที่ 2 (ดาวโหลดรายละเอียดและใบสมัคร คลิก) ระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2563 ...

โดย -  วันที่ 19 พ.ค. 2563 เวลา 00:00 น.

“กฎหมายเพื่อการบริหารงานสหกรณ์” รุ่นที่ 4

หลักสูตรฝึกอบรม นิติกร ทนายความ และผู้ที่เกี่ยวข้องในงานกฎหมายสหกรณ์ หลักสูตร “กฎหมายเพื่อการบริหารงานสหกรณ์” ...

โดย -  วันที่ 12 พ.ค. 2563 เวลา 00:00 น.

“การเงิน การบัญชี และการบริหารสาหรับกรรมการดาเนินการ และผู้จัดการสหกรณ์” รุ่นที่ 5 ครั้งที่ 2

การฝึกอบรมนักบริหารสหกรณ์สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน หลักสูตร “การเงิน การบัญชี และการบริหารสาหรับกรรมการดาเนินการ ...

โดย -  วันที่ 28 เม.ย. 2563 เวลา 00:00 น.

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย พบปะสหกรณ์ ภาคเหนือ จ.นครสวรรค์

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย พบปะสหกรณ์ 4 ภาค (ดาวโหลดรายละเอียด คลิก) วันที่ 28 เมษายน 2563...

โดย -  วันที่ 28 เม.ย. 2563 เวลา 00:00 น.

Service mind เพื่องานสหกรณ์ รุ่นที่ 2

คำอธิบาย:Service mind เพื่องานสหกรณ์ รุ่นที่ 2 (ดาวโหลดรายละเอียดและใบสมัคร คลิก) ระหว่างวันที่ 28 ...

โดย -  วันที่ 28 เม.ย. 2563 เวลา 00:00 น.

เทคนิคการตัดสินใจและการแก้ปัญหาอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 2

คำอธิบาย:เทคนิคการตัดสินใจและการแก้ปัญหาอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 2 (ดาวโหลดรายละเอียดและใบสมัคร คลิ...

โดย -  วันที่ 28 เม.ย. 2563 เวลา 00:00 น.

“การเงิน การบัญชี และการบริหารสาหรับกรรมการดาเนินการ และผู้จัดการสหกรณ์” รุ่นที่ 4 ครั้งที่ 2

การฝึกอบรมนักบริหารสหกรณ์สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน หลักสูตร “การเงิน การบัญชี และการบริหารสาหรับกรรมการดาเนินการ ...

โดย -  วันที่ 21 เม.ย. 2563 เวลา 00:00 น.

“การเงิน การบัญชี และการบริหารสาหรับกรรมการดาเนินการ และผู้จัดการสหกรณ์” รุ่นที่ 5 ครั้งที่ 1

การฝึกอบรมนักบริหารสหกรณ์สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน หลักสูตร “การเงิน การบัญชี และการบริหารสาหรับกรรมการดาเนินการ ...