สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ปฏิทินกิจกรรม

Service mind เพื่องานสหกรณ์ รุ่นที่ 1

โดย กิตติพงษ์ นาคสี
 วันที่ 24 มี.ค. 2563 เวลา 00:00 น.
 10
Service mind เพื่องานสหกรณ์ รุ่นที่ 1
(ดาวโหลดรายละเอียดและใบสมัคร คลิก)

ระหว่างวันที่ 24 – 26 มีนาคม 2563

ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์ โฮเทลแอนด์พลาซ่า จ.ประจวบคีรีขันธ์

รุ่นที่ 1 หมดเขตรับสมัคร วันที่ 10 มีนาคม 2563

สอบถามเพิ่มเติมที่

ฝ่ายฝึกอบรมวิชาการสหกรณ์ สถาบันพิทยาลงกรณ์
สันนิบาตสหกรณ์ ฯ เลขที่ 13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  • โทรศัพท์ 02-6693254 – 62 ต่อ 1033, 1008, 1090
  • โทรสาร 02-2411229 หรือ 02-241483
  • Email : clt_insti@hotmail.com
  • Line Official ID : @clt.coop