สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ปฏิทินกิจกรรม

การเจรจาต่อรองและติดตามหนี้ค้างชำระ รุ่นที่ 1

โดย กิตติพงษ์ นาคสี
 วันที่ 16 มี.ค. 2563 เวลา 00:00 น.
 16
คำอธิบาย:การเจรจาต่อรองและติดตามหนี้ค้างชำระ รุ่นที่ 1
(ดาวโหลดรายละเอียดและใบสมัคร คลิก)
 
ระหว่างวันที่ 16 - 18 มีนาคม 2563 

ณ ห้องประชุมศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

หมดเขตรับสมัคร
วันที่ 5 มีนาคม 2563

สอบถามเพิ่มเติมที่

ฝ่ายฝึกอบรมวิชาการสหกรณ์ สถาบันพิทยาลงกรณ์
สันนิบาตสหกรณ์ ฯ เลขที่ 13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  • โทรศัพท์ 02-6693254 – 62 ต่อ 1033, 1008, 1090
  • โทรสาร 02-2411229 หรือ 02-241483
  • Line Official ID : @clt.coop
  • Email : clt_insti@hotmail.com
หมายเหตุ: ท่านที่ประสงค์ห้องพัก สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
ติดต่อ 02-2411047, 089-9598122 , 02-6693254 – 62 ต่อ 1044

UploadImage