สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ปฏิทินกิจกรรม

การจัดทำบัญชีสหกรณ์ รุ่นที่ 1

โดย กิตติพงษ์ นาคสี
 วันที่ 10 มี.ค. 2563 เวลา 00:00 น.
 13
คำอธิบาย:การจัดทำบัญชีสหกรณ์ รุ่นที่ 1
(ดาวโหลดรายละเอียดและใบสมัคร คลิก
 
ระหว่างวันที่ 10 - 12 มีนาคม 2563 

ณ ห้องประชุมศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

หมดเขตรับสมัคร
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563

สอบถามเพิ่มเติมที่

ฝ่ายฝึกอบรมวิชาการสหกรณ์ สถาบันพิทยาลงกรณ์
สันนิบาตสหกรณ์ ฯ เลขที่ 13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  • โทรศัพท์ 02-6693254 – 62 ต่อ 1033, 1008, 1090
  • โทรสาร 02-2411229 หรือ 02-241483
  • Line Official ID : @clt.coop
  • Email : clt_insti@hotmail.com

หมายเหตุ: ท่านที่ประสงค์ห้องพัก สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
ติดต่อ 02-2411047, 089-9598122 , 02-6693254 – 62 ต่อ 1044 

UploadImage