สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ปฏิทินกิจกรรม

การประเมินสินทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 1

โดย admin
 วันที่ 03 มี.ค. 2563 เวลา 00:00 น.
 17
เวลา  3 - 5 มี.ค. 2020
สถานที่  ณ โรงแรมเดอะทวิน โลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
รายละเอียด  การประเมินสินทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 1

ระหว่างวันที่ 3 - 5 มีนาคม 2563
ณ โรงแรมเดอะทวิน โลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
รุ่นที่ 1 หมดเขต รับสมัคร วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

สอบถามเพิ่มเติมที่
ฝ่ายฝึกอบรมวิชาการสหกรณ์ สถาบันพิทยาลงกรณ์ สันนิบาตสหกรณ์ฯ เลขที่ 13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 02-6693254 – 62 ต่อ 1033, 1008, 1090
โทรสาร 02-2411229 หรือ 02-241483
Line Official ID : @clt.coop
Email : clt_insti@hotmail.com