ดาวน์โหลด แบบฟอร์มชำระค่าบำรุงฯ
ดาวน์โหลด รหัสสหกรณ์ทั่วประเทศ


 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์
ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย
ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า


 
International Year of Cooperatives (IYC) 2012
ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส
สินค้าเครือข่ายชุมนุมสหกรณ์
ศูนย์แสดงสินค้าอาเซียน
ICA

 

 

 

 

Free WebSites Counters
Visit Counter
Online: 1 user(s)

 

 
 

 

.......................................................................................................................
บันทึกความเข้าใจ
โครงการส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างสหกรณ์ไทยกับองค์การสหกรณ์แห่งชาติ ประเทศมาเลเซีย
.......................................................................................................................
ประกาศ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากผู้แทนสหกรณ์ประเภทล่ะหนึ่งคน
.......................................................................................................................
ประกาศ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยโดยตำแหน่ง จากผู้แทนของสหกรณ์ประเภทที่ไม่มีชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศ (ประเภทสหกรณ์นิคม)
.......................................................................................................................
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2557
.......................................................................................................................
ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือสหกรณ์
ที่ประสบภัยแผ่นดินไหวในจังหวัดเชียงราย
.......................................................................................................................
สารขององค์การสัมพันธภาพสหกรณ์สากล วันสหกรณ์สากล ครั้งที่ 92 ขององค์การ
สัมพันธภาพฯ และครั้งที่ 20 ขององค์การสหประชาชาติ 5 กรกฎาคม 2557
.......................................................................................................................
แถลงการณ์ร่วมของ “กลุ่มเกษตรกรภูมิภาคเอเชียเพื่อความร่วมมือ” ว่าด้วยนโยบายด้านการค้าและการเกษตร
1 มีนาคม 2557 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย
.......................................................................................................................
 

 

 

 

 

 

ประจำวันที่ 1-15 ธันวาคม 2557
สสท.ลงปัตตานี ติวผู้นำสหกรณ์ พัฒนาสู่อาเซียน น.2
ประธาน สสท.ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ประธานกรรมการ ชสอ. ชนะเลือกตั้งรับตำแหน่งประธานกรรมการ ACCU ครั้งที่ 2 น.5
ผอ.สสท.ต้อนรับผู้แทน ANGKASA เตรียมความพร้อมเซ็น MOU น.17
สกู๊ป พิเศษ หนองคายผลักดันจัดตั้ง เครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ น.25
ดาวน์โหลดฉบับเต็ม
อัตราโฆษณา Coop New

 

 

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

 

 
สินค้าสหกรณ์

 

 

 

 
 
 

© 2010 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร.0-2669-3254-60 อีเมล์ : clt@clt.or.th