ดาวน์โหลด แบบฟอร์มชำระค่าบำรุงฯ
ดาวน์โหลด รหัสสหกรณ์ทั่วประเทศ


 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์
ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย
ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า


 
International Year of Cooperatives (IYC) 2012
ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส
สินค้าเครือข่ายชุมนุมสหกรณ์
ศูนย์แสดงสินค้าอาเซียน
ICA

 

 

 

 

Free WebSites Counters
Visit Counter
Online: 1 user(s)

 

 
 

 

.......................................................................................................................
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสหกรณ์สามัคคี ครั้งที่ 29 ประจำปี 2557
.......................................................................................................................
ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือสหกรณ์
ที่ประสบภัยแผ่นดินไหวในจังหวัดเชียงราย
.......................................................................................................................
สารขององค์การสัมพันธภาพสหกรณ์สากล วันสหกรณ์สากล ครั้งที่ 92 ขององค์การ
สัมพันธภาพฯ และครั้งที่ 20 ขององค์การสหประชาชาติ 5 กรกฎาคม 2557
.......................................................................................................................
แถลงการณ์ร่วมของ “กลุ่มเกษตรกรภูมิภาคเอเชียเพื่อความร่วมมือ” ว่าด้วยนโยบายด้านการค้าและการเกษตร
1 มีนาคม 2557 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย
.......................................................................................................................
 

 

 

 

 

 

.......................................................................................................................
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่งพนักงานต้อนรับ จำนวน 1 อัตรา
.......................................................................................................................
 

 

.......................................................................................................................
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ประกาศ สอบราคาจัดจ้างพนักงานบริษัทมาทำความสะอาดอาคารสำนักงาน 3 ชั้น
.......................................................................................................................
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ยกเลิก ประกาศสอบราคาจัดจ้างพิมพ์หนังสื่อพิมพ์ "โคออปนิวส์"
.......................................................................................................................
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ประกาศสอบราคาจัดจ้างบริษัทรักษาความปลอดภัย
.......................................................................................................................
 

 

ประจำวันที่ 1 - 15 กันยายน 2557
สสท.นำผู้แทนเครือข่าย สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ เข้าเฝ้า หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี น.14
องคมนตรีย้ำผู้นำสหกรณ์ ต้องเป็นคนดี เก่ง และฉลาด น.16
CLT CPD - ICA AP และ IDACA ร่วมมือพัฒนา บุคลากรสหกรณ์ ภาคการเกษตร น.16
ดาวน์โหลดฉบับเต็ม
อัตราโฆษณา Coop New

 

 

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

 

 
สินค้าสหกรณ์

 

 

 

 
 
 

© 2010 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร.0-2669-3254-60 อีเมล์ : clt@clt.or.th