[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50

  

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
เรื่อง : 50 ปี\"สันนิบาตสหกรณ์ฯดันสินค้าสู่ตลาดสากล
ผู้เขียน : baphomet
เข้าชม : 66
อังคาร ที่ 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

 

 

  

              50 ปีสันนิบาตสหกรณ์ฯ 40 ประเทศอาเซียนร่วม"วันสหกรณ์สากล"ชูเครื่องหมายตราสัญลักษณ์"Coop"อัตลักษณ์สินค้าสหกรณ์ทั่วโลกสู่ตลาดสากล
 
25 มิถุนายน 2561 50 ปีสันนิบาตสหกรณ์ฯเฉลิมฉลองพร้อม“วันสหกรณ์สากล”ผู้แทนสหกรณ์อาเซียนกว่า 40 ประเทศร่วมกิจกรรม พร้อมเปิดตัวศูนย์ประสานงานธุรกิจไทย-อาเซียน  ดันสินค้าขบวนการสหกรณ์ก้าวสู่ตลาดสากล
 
นายมงคลัตถ์ พุกะนัดด์ ประธานกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) เปิดเผยว่า สันนิบาตสหกรณ์ฯ ได้ก่อตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ เมื่อปี พ.ศ. 2511 มีหน้าที่หลักในการส่งเสริม การพัฒนาและให้การศึกษาด้านการสหกรณ์แก่สหกรณ์ไทย รวมทั้งการประสานงานความร่วมมือระหว่างสหกรณ์ไทยกับสหกรณ์ระหว่างประเทศ และยังเป็นสมาชิกชั้นสามัญขององค์การสัมพันธภาพสหกรณ์สากล (International Cooperative Alliance - ICA) และองค์การเกษตรกรโลก (World Farmers’ Organization-WFO) ซึ่งที่ประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติ มีมติเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2535 ประกาศวันเสาร์แรกของเดือนกรกฎาคมทุกปี เป็น “วันสหกรณ์สากล”
 
โดยองค์การ ICA ได้ประกาศเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้องค์กรสมาชิกทั่วโลกใช้เครื่องหมายตราสัญลักษณ์ Coop เป็นเครื่องหมายทางการค้าและบริการเดียวกัน เพื่อบ่งชี้ความเป็นอัตลักษณ์ของสินค้าสหกรณ์และส่งเสริมความเป็นเอกลักษณ์ของขบวนการสหกรณ์และสร้างโอกาสทางการค้าระหว่างสหกรณ์ด้วยกันทั่วโลก 

 

ทั้งนี้ เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และเฉลิมฉลองวันสหกรณ์สากล ประจำปี 2561 สันนิบาตสหกรณ์ฯ ได้กำหนดจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับชาติ (National Workshop) หัวข้อ “การส่งเสริมผลิตภัณฑ์สหกรณ์ไทยสู่ตลาดสากล” และการสัมมนาระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (Asia Pacific Regional Seminar) หัวข้อ “สินค้าสหกรณ์อาเซียน...ก้าวไกลสู่ตลาดสากล”  ระหว่างวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2561 โดยได้รับเกียรติจากดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิด ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส (น.ม.ส.) สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ พร้อมได้เชิญชวนประธานกรรมการบริหารองค์กรสหกรณ์นานาชาติ และประเทศสมาชิก ICA ร่วมงานในครั้งนี้ ซึ่งขณะนี้ได้ยืนยันตอบรับเข้าร่วมงานกว่า 40 ประเทศแล้ว 

 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป 5 อันดับล่าสุด

      สสท.จัดอบรมระดับภูมิภาคฟรี 3 / ก.ค. / 2561
      ฤกษ์ดีบวงสรวงตั้งศาลพระพรหม เพื่่อเสริมสิริมงคล 26 / มิ.ย. / 2561
      50 ปี\"สันนิบาตสหกรณ์ฯดันสินค้าสู่ตลาดสากล 26 / มิ.ย. / 2561
      บันทึกเทปถวายพระพร 21 / มิ.ย. / 2561
      สสท. จัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง 50 ปี 21 / มิ.ย. / 2561