[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50

  

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
เรื่อง : สสท.จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับชาติ
ผู้เขียน : Dang
เข้าชม : 859
พฤหัสบดี ที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ.2561 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

 สสท.จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับชาติ

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับชาติ หัวข้อ “การส่งเสริมผลิตภัณฑ์สหกรณ์ไทยสู่ตลาดสากล” ระหว่างวันที่ 27 – 28 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส (น.ม.ส.) สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยมีตัวแทนสหกรณ์เข้าร่วมอย่างคึกคัก

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการดำเนินการฯ ชุดที่ 24 ซึ่งมีนายมงคลัตถ์ พุกะนัดด์ ประธานกรรมการฯ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับชาติ หัวข้อ “การส่งเสริมผลิตภัณฑ์สหกรณ์ไทยสู่ตลาดสากล” โดยมีนายเชิดชัย พรมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจาก Mr.C.V. Nathan รองประธานดำเนินการสหกรณ์ผู้ประกอบการการค้า จำกัด (Entrepreneurs Cooperative Ltd., Singapore) และคณะได้ร่วมเข้าสังเกตการณ์ด้วย

นายมงคลัตถ์ พุกะนัดด์ ประธานกรรมการฯ กล่าวว่า “โครงการครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อจัดทำรายการกลุ่มผลิตภัณฑ์ สินค้า สหกรณ์ (Commodities Group Lists) พร้อมข้อมูลเชิงการค้า (ปริมาณ คุณภาพ) และส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายสินค้าผ่านเว็บไซต์  www.clt.coop สร้างความเข้าใจในการส่งเสริมสินค้าสหกรณ์ไทยกับการตลาดยุคดิจิตอล (E-Commerce) และการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออก และเพื่อประชาสัมพันธ์การใช้ตราเครื่องหมายสหกรณ์  coop ในการส่งเสริมความเป็นเอกลักษณ์ของขบวนการสหกรณ์ในการบ่งชี้ความเป็นเอกลักษณ์ของสินค้าและบริการของสหกรณ์เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าระหว่างสหกรณ์ทั่วโลก”

นายเชิดชัย พรมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า “เห็นด้วยกับโครงการนี้อย่างยิ่ง เพราะ “ธุรกิจสหกรณ์” เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนกระบวนการดำเนินธุรกิจ การค้าและการบริการ รวมทั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมอื่นๆ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย ประกอบกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ประกาศเกณฑ์การให้การรับรองสินค้ามาตรฐานสหกรณ์ (สมส.) เพื่อรองรับแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าของสหกรณ์ทั่วประเทศให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดทั้งในและต่างประเทศ”

อนึ่งโครงการนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.พนม ปีย์เจริญ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดจากภาคเอกชนบรรยายในหัวข้อ การส่งเสริมสินค้าสหกรณ์ไทยกับตลาดยุคดิจิตอล อาจารย์สราวุธ กลิ่นสุวรรณ จากกระทรวงพาณิชย์ บรรยายเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออก และอาจารย์วิลาสินี วังทะพันธ์ จากกกรมส่งเริมสหกรณ์ ดำเนินการสัมมนาเชิงปฏิบัติการตามประเภทผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน สมส.รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่

www.facebook.com/pg/CLTCOOPNEWS/photos/

 
ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป 5 อันดับล่าสุด

      ปรเมศวร์ เด่นในเวทีอาเซียน 21 / มี.ค. / 2562
      อาเซียนยอมรับ ประธาน สสท. 21 / มี.ค. / 2562
      ประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร ครั้งที่ 4/2562 21 / มี.ค. / 2562
      ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ทำสหกรณ์ปั่นป่วน 21 / มี.ค. / 2562
      ผอ.สสท. เยี่ยม ชสค. 21 / มี.ค. / 2562