[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50

  

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
เรื่อง : ประชุม คณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์ฯ ชุดที่ 24 ครั้งที่2/2561
ผู้เขียน : werika
เข้าชม : 116
ศุกร์ ที่ 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

 

     นายมงคลัตถ์ พุกะนัดด์ ประธานกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) เป็นประธานที่ประชุม คณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์ฯ ชุดที่ 24 ครั้งที่2/2561 โดยมีรองประธาน สสท. คณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้อำนวยการ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยมีวาระเร่งด่วนคือ การเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์ฯจากผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์แทนตำแหน่งที่ว่างลง ซึ่งที่ประชุมได้มีมติให้จัดการเลือกตั้งกรรมการจากผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์ แทนตำแหน่งที่ว่างลง ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบของสสท. และเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทางคณะกรรมการฯได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งดังกล่าวในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 วันที่ 23 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส (น.ม.ส.) สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ถนนพิชัย กรุงเทพฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป 5 อันดับล่าสุด

      สสท. เข้าเฝ้าหม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี 9 / ม.ค. / 2561
      ประชุมรับฟังความคิดเห็นร่าง พรบ.สหกรณ์ 9 / ม.ค. / 2561
      อลงกรณ์” ชี้สหกรณ์เป็นเครื่องยนต์ใหญ่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย 27 / ธ.ค. / 2560
      สสท. จัดอบรมกฎหมายแรงงาน 15 / ธ.ค. / 2560
      สสท. ลงพื้นที่ภาคใต้มอบเงินช่วยเหลือสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบภัยน้ำท่วม 12 / ธ.ค. / 2560