[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50

  

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
เรื่อง : ประชุม คณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์ฯ ชุดที่ 24 ครั้งที่2/2561
ผู้เขียน : werika
เข้าชม : 459
ศุกร์ ที่ 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

 

     นายมงคลัตถ์ พุกะนัดด์ ประธานกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) เป็นประธานที่ประชุม คณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์ฯ ชุดที่ 24 ครั้งที่2/2561 โดยมีรองประธาน สสท. คณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้อำนวยการ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยมีวาระเร่งด่วนคือ การเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์ฯจากผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์แทนตำแหน่งที่ว่างลง ซึ่งที่ประชุมได้มีมติให้จัดการเลือกตั้งกรรมการจากผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์ แทนตำแหน่งที่ว่างลง ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบของสสท. และเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทางคณะกรรมการฯได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งดังกล่าวในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 วันที่ 23 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส (น.ม.ส.) สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ถนนพิชัย กรุงเทพฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป 5 อันดับล่าสุด

      อบรมการบริหารสินเชื่อและแนวทางการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา 20 / มิ.ย. / 2561
      อบรมเทคนิคพิธีกร 19 / มิ.ย. / 2561
      ประชุมกรรมการ สสท. 19 / มิ.ย. / 2561
      ประธาน สทท. ร่วมงานประชุมใหญ่ ชสอ. 9 / มิ.ย. / 2561
      สสท.ต้อนรับคณะผู้นำจากสหกรณ์ออมทรัพย์ 4 / มิ.ย. / 2561