[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
  


22 / มิ.ย. / 2560 : ( 24 / ) โดย webmaster
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
สันนิบาตสหกรณ์ฯ มอบวุฒิบัตร ผู้ผ่านการฝึกอบรมผู้บริหารและฝ่ายจัดการสหกรณ์
หลักสูตร Service mine เพื่องานสหกรณ์
22 / มิ.ย. / 2560 : ( 17 / ) โดย webmaster
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ประชุมทำความเข้าใจแก้ไขปัญหาผลกระทบร่าง พรบ.สหกรณ์ฯ พ.ศ.... ม.๘/๑
ขอให้ดำเนินการหาแนวทางแก้ไขปัญหาผลกระทบเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่...) พ.ศ...ที่มีต่อสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
21 / มิ.ย. / 2560 : ( 22 / ) โดย webmaster
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
สันนิบาตสหกรณ์ฯ ร่วมโครงการสหกรณ์ไทยรวมใจรักษ์น้ำเพื่อพ่อของแผ่นดิน
ณ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอ่างเก็บน้ำ ผาน้ำหยด(เขาแด่น) ต.ห้วยลึก อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
19 / มิ.ย. / 2560 : ( 26 / ) โดย sarawut
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
สสท. เปิดโครงการ Service mind เพื่องานสหกรณ์
นายมงคลัตถ์ พุกะนัดด์ ประธานกรรมการฯ สสท. เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “Service mind เพื่องานสหกรณ์”
19 / มิ.ย. / 2560 : ( 22 / ) โดย werika
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
อบรม Microsoft Power Point 2016
ประธานฯ สันนิบาตสหกรณ์ฯ เป็นประธานพิธีปิดพร้อมมอบวุฒิบัติแก่ผู้เข้าอบรมโครงการการจัดทำเอกสารและนำเสนอด้วย Microsoft Power Point 2016
18 / มิ.ย. / 2560 : ( 17 / ) โดย Dang
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนา สสท.
ประธานกรรมการดำเนินการ สสท. เปิดการสัมมนา “การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาสันนิบาตสหกรณ์ฯ”
15 / มิ.ย. / 2560 : ( 22 / ) โดย webmaster
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
สนง.คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.)ประกาศรายชื่่อสหกรณ์การเกษตร-ส่วนราชการ
ที่ผ่านการตรวจคุณสมบัติยื่นคำขอเป็นเจ้าของโครงการ โซลาร์ฟาร์ม
13 / มิ.ย. / 2560 : ( 36 / ) โดย webmaster
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
สันนิบาตสหกรณ์ฯ ให้การต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการลงทุนและการวางแผน พร้อมคณะผู้ศึกษาดูงาน จาก
ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
13 / มิ.ย. / 2560 : ( 22 / ) โดย webmaster
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
สันนิบาตสหกรณ์ฯ กรมส่งเสริมสหกรณ์ องค์การสะพานปลา ร่วมประชุมหารือ
การทำงานเชิงบูรณาการร่วมกัน เรื่องสหกรณ์ประมง
10 / มิ.ย. / 2560 : ( 32 / ) โดย Dang
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ชสอ. เปิดประชุมใหญ่ฯ โชว์ผลกำไร 1,356 ล้าน
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด เปิดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 โชว์ผลกำไร 1,356 ล้าน ปันผลสมาชิก 5.80% เฉลี่ยคืน 4.00%