[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
  
  
 
  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
  

ประเภท : สันนิบาตสหกรณ์จังหวัด
เรื่อง : สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ฟิตติวเข้มผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
ผู้เขียน : webmaster
เข้าชม : 219
พุธ ที่ 8 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

 สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์จัดโครงการอบรมผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน 

        สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์  นำโดย พล.ต.ต.มนตรี  จรัลพงศ์  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์  ในฐานะประธานสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะกรรมการฯ  ได้จัดโครงการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ขั้นพื้นฐาน  เมื่อวันที่ ๒  สิงหาคม ๒๕๖๑  ณ  ห้องประชุมโรงแรมชาร์ลองบูทรีค อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านการตรวจสอบกิจการเข้าร่วมกว่า  ๕๐  คน

        ประธานสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์  กล่าวว่า การฝึกอบรมครั้งนี้  ได้เล็งเห็นความสำคัญของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ที่จะต้องมีบทบาทสำคัญในการตรวจสอบกิจการและการปฏิบัติงานด้านต่างๆ  พร้อมทั้งให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์  ซึ่งจะทำให้การตรวจสอบกิจการสหกรณ์มีประสิทธิภาพ  ทำให้กิจการสหกรณ์พัฒนาเจริญก้าวหน้าไปอย่างมั่นคง  ยั่งยืน  ดังนั้น  ผู้ตรวจสอบกิจการจะต้องมีความรู้  ความเข้าใจในหลักการสหกรณ์  หลักกฎหมาย  บทบาทหน้าที่  จริยธรรม  รวมทั้งเรื่องต่างๆ  เกี่ยวกับงานตรวจสอบกิจการเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นประโยชน์แก่สหกรณ์และมวลสมาชิกต่อไป 

 

       นายมงคลัตถ์  พุกะนัดด์   ประธานกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  กล่าวโดยสรุปว่า  ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้สหกรณ์มีการพัฒนา และก้าวไปอย่างมั่นคง  ประกอบกับนายทะเบีียนสหกรณ์ได้กำหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙  ให้บุคคลที่จะทำหน้าที่่ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์จะต้องผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ให้การรับรอง  ซึ่งผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมครั้งนี้จึงมีสิทธิ์เป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์อีกด้วย

 
สันนิบาตสหกรณ์จังหวัด 5 อันดับล่าสุด

      คณะกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ 1 / ส.ค. / 2562
      คณะกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 30 / ก.ค. / 2562
      คณะกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ 3 / ก.ค. / 2562
      คณะกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี 31 / พ.ค. / 2562
      สสท. ประกาศรับรองการจัดตั้งสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี 31 / พ.ค. / 2562