[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
  
  
 
  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
  

ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
29 / ต.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
สสท.มอบเงินอุดหนุน สสจ.อุบลราชธานี
นายวงศกร เอการัมย์ กรรมการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย มอบเงินอุดหนุน สสจ.อุบลราชธานี จำนวน 100,000 บาท
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20 / ต.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
สสท. ขบวนการสหกรณ์ ส่งเสริมการออม
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ ร่วมประชุมโครงการส่งเสริมการออมเนื่องใน "วันออมแห่งชาติ" ประจำปี 2562
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
15 / ต.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
ประชุมพิจารณาทบทวนแก้ไขระเบียบสันนิบาตสหกรณ์จังหวัด
นางมณีพรรณ โคตรบุตร รองประธานสสท. เป็นประธานที่ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 1 /2563 โดยมีวาระประชุมพิจารณาทบทวนแก้ไขระเบียบสันนิบาตสหกรณ์จังหวัด
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
15 / ต.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
ประชุมหารือถึงความคืบหน้าการจัดประชุมใหญ่ประจำปี 2562
พล.ต.ท.วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล รองประธานฯสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร ครั้งที่ 1/2563
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
15 / ต.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
สสท.ลงพื้นที่ช่วยเหลือสหกรณ์ที่ประสบภัย
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) ลงพื้นที่เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจสมาชิกสหกรณ์พร้อมมอบเงินช่วยเหลือและถุงยังชีพให้แก่สหกรณ์สมาชิกที่ประสบอุทกภัย 3 โซน 9 จังหวัด
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
15 / ต.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
ปธ. สสท. บรรยายพิเศษ
นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานฯ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย สสท. เดินทางไปเป็นวิทยากรบรรยาย หลักสูตร "กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสินเชื่อและการติดตามหนี้"
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
15 / ต.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
ปธ. สสท. บรรยายพิเศษ
นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการดำเนินการฯ พร้อมด้วย ดร.ปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัคศรีกุล ผู้อำนวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เดินทางไปเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง "พ.ร.บ. สหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 และกฎกระทรวง"
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
15 / ต.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
ปธ.สสท. บรรยายพิเศษ
นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานฯ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) เป็นวิทยากรบรรยายใน โครงการประชุมสัมมนาและศึกษาดูงานผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด เรื่องเกณฑ์กำกับสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
15 / ต.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
ร่วมแสดงความยินดีแก่ สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ดร.ปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ เข้า ร่วมแสดงความยินดีแก่ สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ในโอกาส ครบรอบ ๔๐ ปี
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
15 / ต.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
ชสอค.ระดมกูรู เสวนาหนี้สินครู
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จำกัด จัดเสวนาผลกระทบจากคำพิพากษาศาลปกครองกลางกรณีพิพากษาให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
15 / ต.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
สสท.ไลฟ์สดผ่านโลกโซเชียล
สันนิบาตสหกรณ์ฯ ห่วงสมาชิก จัดเวทีให้ความรู้และแสดงความคิดเห็นร่างระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
15 / ต.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
ปิดโครงการสัมมนา "การทำความเข้าใจและการขับเคลื่อนแผนงาน"
นางมณีพรรณ โคตรบุตร รองประธานฯ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) กล่าวปิดโครงการสัมมนา "การทำความเข้าใจและการขับเคลื่อนแผนงานประจำปีงบประมาณปี 2563"
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
15 / ต.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
สสท. ขับเคลื่อนแผนงานประจำปีงบประมาณ 2563
นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานฯ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย สสท. เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสัมมนา เรื่อง "การทำความเข้าใจและการขับเคลื่อนแผนงานประจำปีงบประมาณ 2563"
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
15 / ต.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
สสจ.พะเยา ให้ความรู้ด้านกฎหมายสหกรณ์
นนิบาตสหกรณ์จังหวัดพะเยา (สสจ.พะเยา) จัดโครงการอบรมพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 กับการบริหารสหกรณ์
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
15 / ต.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 47 ปี กรมส่งเสริมสหกรณ์
สสท.ขบวนการสหกรณ์เข้าร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 47 ปี วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ชูหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดันกลไกสหกรณ์เข้มแข็งดูแลเกษตรกรทั่วประเทศ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
15 / ต.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการอบรม
สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการอบรม หลักสูตร "การบริหารสหกรณ์กับกฎหมายฉบับใหม่ พ.ศ.2562" และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 31 ครั้ง.
15 / ต.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโครงการอบรม
สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโครงการอบรมการส่งเสริมความเข้มแข็งในระบบสหกรณ์ หลักสูตร : กฎหมาย พรบ.สหกรณ์ 2562 กับการบริหารงานสหกรณ์
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
15 / ต.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดชุมพร จัดโครงการสัมมนา
สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดชุมพร จัดโครงการสัมมนา เรื่อง "พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 กับการบริหารสหกรณ์"
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
15 / ต.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดราชบุรี ประชุมใหญ่สามัญฯ
สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดราชบุรี จัดโครงการอบรมฯ เรื่องกฏหมายให้กับสมาชิก และประชุมใหญ่สามัญฯ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
10 / ต.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
สสท. จัดตั้ง สสจ.สระแก้ว
นายวิจิตร จะโรจร รองผู้อำนวยการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจ การจัดตั้งสันนิบาตสหกรณ์จังหวัด
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/51 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>