[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
  
  
 
  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
  

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
เรื่อง : ประชุมหารือแนวทางการบริหารงานของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ผู้เขียน : ketsara
เข้าชม : 254
พฤหัสบดี ที่ 22 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

  นายยอดฉัตร วงษ์ละม่อม กรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) เป็นประธาน

เปิดการประชุมหารือแนวทางการบริหารงานของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  

        นายยอดฉัตร วงษ์ละม่อม กรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) เป็นประธานเปิดการประชุมหารือแนวทางการบริหารงานของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ณ ห้องท่าวัง 2 โรงแรมวังใต้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โดยมี ดร.ปัญฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการ สสท. นายวิจิตร จะโรจร รองผู้อำนวยการ สสท. สหกรณ์จังหวัดและสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดในเขตภาคใต้เข้าร่วมประชุม 
       นายยอดฉัตร วงษ์ละม่อม กรรมการ สสท. กล่าวว่า สันนิบาตสหกรณ์ฯ โดยคณะกรรมการชุดที่ 25 เห็นความสำคัญที่คณะกรรมการ/ผู้ตรวจสอบกิจการของสันนิบาตสหกรณ์ฯได้พบปะสหกรณ์สมาชิกเพื่อให้สหกรณ์สมาชิกได้รับรู้และเข้าใจนโยบายบทบาทและหน้าที่ของสันนิบาตสหกรณ์ ที่มีต่อสหกรณ์สมาชิกมากยิ่งขึ้น รวมทั้งได้มีการประชุมหารือแนวทางการบริหารงานและนโยบายของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยร่วมกับสหกรณ์จังหวัดและสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)

       “การประชุมดังกล่าวมีคณะกรรมการ/ผู้ตรวจสอบกิจการ สันนิบาตสหกรณ์ฯ สหกรณ์จังหวัดและสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดในเขตภาคใต้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย จังหวัดกระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี โดยมีการหารือถึงแนวทางการดำเนินงานสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยร่วมกับสันนิบาตสหกรณ์จังหวัด และเพื่อรับทราบนโยบายการบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์ชุดที่ 25 อีกทั้งเป็นการหาแนวทางการจัดตั้งสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดและถกปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะต่างๆของสหกรณ์จังหวัด สันนิบาตสหกรณ์จังหวัด และเพื่อเป็นการพบปะสหกรณ์สมาชิกและรับฟังปัญหาของสหกรณ์ในพื้นที่เพื่อให้สหกรณ์สมาชิกได้มีความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของสันนิบาตสหกรณ์มากยิ่งขึ้น” นายยอดฉัตร วงษ์ละม่อม กรรมการ สสท. กล่าว

 

ติดตามข่าวสารสหกรร์เพิ่มเติมได้ที่

 

www.facebook.com/CLTCOOPNEWS/

 
ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป 5 อันดับล่าสุด

      สสท.มอบเงินอุดหนุน สสจ.อุบลราชธานี 29 / ต.ค. / 2562
      สสท. ขบวนการสหกรณ์ ส่งเสริมการออม 20 / ต.ค. / 2562
      ประชุมพิจารณาทบทวนแก้ไขระเบียบสันนิบาตสหกรณ์จังหวัด 15 / ต.ค. / 2562
      ประชุมหารือถึงความคืบหน้าการจัดประชุมใหญ่ประจำปี 2562 15 / ต.ค. / 2562
      สสท.ลงพื้นที่ช่วยเหลือสหกรณ์ที่ประสบภัย 15 / ต.ค. / 2562